u

 

Ukazovateľ, ktorý vyjadruje, ako rýchlo je možné cenný papier premeniť na hotové peniaze je