u

 

Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a cieľ