u

 

Vždy, keď vláda poskytne službu alebo minie peniaze: